KnowPulp – Sellunvalmistuksen oppimisympäristö

KnowPulp on metsäteollisuuden vuodesta 2001 jatkuneen yhteistyön tuloksena toteutettu selaimella käytettävä sellutekniikan ja automaation oppimisympäristö. Järjestelmää voidaan käyttää itseopiskelussa ja koulutuksessa. Kaikki materiaali on suomen- ja englanninkielisenä ja lisäksi 2/3 myös espanjankielisenä.

Kattava sisältö. Sellun valmistusta on lähestytty useista näkökulmista, mukaan lukien valmistusprosessit, automaatio, raaka-aineet, tuotteet ja ominaisuudet, turvallisuus, ympäristö, käynnissäpito, energiatehokkuus ja talous.
Sisällön monipuolisuus. Syvä, jäsennelty tieto ja sen havainnollistaminen ovat tulosta vuodesta 2001 jatkuneesta sisällön tuotannosta ja kehittämisestä. Sisältää 720 oppimiskokonaisuutta, yli 7000 kuvaa, yli 300 videota ja animaatiota ja 11 simulointimallia sellunvalmistuksesta.
Saatavuus. Sisältö on käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Käyttämiseen tarvitaan vain nettiyhteys ja -selain.
Globaali. Oppimisympäristö palvelee käyttäjien tarpeita ympäri maailman. Sisältö käytettävissä suomeksi ja englanniksi sekä osittain myös espanjaksi.
Jatkuva kehitystyö. Järjestelmän ylläpidossa tuotetaan uutta sisältöä, huolehditaan järjestelmän käytettävyydestä ja toimivuudesta sekä pidetään olemassa oleva sisältö ajantasaisena. Jatkuvan kehitystyön ansiosta järjestelmä palvelee myös tulevaisuuden koulutustarpeita.
Yhteistyö. Kustannustehokas tapa osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon. Oppimismateriaali, jota jokainen osallistuja joka tapauksessa tarvitsee kannattaa tehdä yhdessä. Yhteistyö luo luontevan ympäristön alan yritysten väliseen dialogiin. Tietoa noin 100 alan toimijan tuotteista.
Kehitysryhmä. Kehitysryhmä koostuu suurimpia käyttäjiä edustavista metsäteollisuuden ja koulutuksen ammattilaisista. Ryhmän kanssa käytävä vuoropuhelu suuntaa ohjelmiston kehitystyötä.
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Ajantasainen ja oikeanlainen materiaali on yritysten lisäksi oppilaitosten käytettävissä. Järjestelmän käyttö lukioissa ja opintojen alkuvaiheissa lisää mielenkiintoa alaa kohtaan ja houkuttelee uusia osaajia metsäteollisuuteen.